Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αεραντλίας

  1. αεραντλία, στη γενική του ενικού