Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

αδερφέ αρσενικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

αδερφέ αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία