Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβεβαιότητας θηλυκό

  1. αβεβαιότητα, στη γενική του ενικού