Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβγοκάσας

  1. αβγοκάσα, στη γενική του ενικού