Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβγίλας

  1. αβγίλα, στη γενική του ενικού