Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αβαριάτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία