Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβανιάς θηλυκό

  1. αβανιά, στη γενική του ενικού