Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβακίου ουδέτερο

  1. αβάκιο, στη γενική του ενικού