Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αβαθούς

  1. αβαθής, στη γενική του ενικού
  2. αβαθές, στη γενική του ενικού