Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβαείου ουδέτερο

  1. αβαείο, στη γενική του ενικού