Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβαείου ουδέτερο

  1. αβαείο, στη γενική του ενικού