Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβάντζου ουδέτερο

  1. αβάντζο, στη γενική του ενικού