Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβάντζας

  1. αβάντζα, στη γενική του ενικού