Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αβάγιστου

  1. αβάγιστος, στη γενική του ενικού
  2. αβάγιστο, στη γενική του ενικού