Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αίγας

  1. αίγα, στη γενική του ενικού