Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αίγαγροι αρσενικό

  1. αίγαγρος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού