Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ίλαρχου αρσενικό

  1. ίλαρχος, στη γενική του ενικού