Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

έποικο αρσενικό