Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έξυπνου

  1. έξυπνος, στη γενική του ενικού
  2. έξυπνο, στη γενική του ενικού