Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έντονου

  1. έντονος, στη γενική του ενικού
  2. έντονο, στη γενική του ενικού