Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έμφυτου

  1. έμφυτος, στη γενική του ενικού
  2. έμφυτο, στη γενική του ενικού