Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έκαστοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία