Δείτε επίσης: ἔνθους, ένθους, ἔθνους

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

έθνους