Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έγκαιρου

  1. έγκαιρος, στη γενική του ενικού
  2. έγκαιρο, στη γενική του ενικού