Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος 1Επεξεργασία

έβαλε

  1. γ' ενικό οριστικής αορίστου του ρήματος βάζω

  Ρηματικός τύπος 2Επεξεργασία

έβαλε

  1. γ' ενικό οριστικής αορίστου του ρήματος βάλλω