Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άχρωμου

  1. άχρωμος, στη γενική του ενικού
  2. άχρωμο, στη γενική του ενικού