Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άτριχοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία