Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άλογου

  1. άλογος, στη γενική του ενικού
  2. άλογο, στη γενική του ενικού