Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

άλλων αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο