Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άγριου

  1. άγριος, στη γενική του ενικού
  2. άγριο, στη γενική του ενικού