Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άβραστου

  1. άβραστος, στη γενική του ενικού
  2. άβραστο, στη γενική του ενικού