• Δημιουργήθηκε από τον Costas για αυτοματοποιημένες εργασίες (bot)
  • Ημερομηνία Δημιουργίας Λογαριασμού: 31 Αυγούστου 2007
  • Ημερομηνία έγκρισης-απόδοσης ιδιότητας Bot: 20 Νοεμβρίου 2007
  • Προτεινόμενη Σελίδα Επικοινωνίας-Συζήτησης: Costas
  • Εργασίες συντήρησης και scripts
  • Μαζική εισαγωγή άρθρων: Νέες Σελίδες 01/06/12 (Μετοχές... παθητικού παρακειμένου)*