Το Τάλως FocalPointBot είναι λογαριασμός που διαχειρίζεται ο Χρήστης:FocalPoint για αυτόματες επεξεργασίες

Οι εργασίες του FocalPointBot συζητούνται στο Συζήτηση χρήστη:FocalPoint/Πρότυπα οδηγιών αυτόματων επεξεργασιών

Οι υλοποιημένες εργασίες βρίσκονται στη σελίδα Χρήστης:FocalPointBot/done

Βοήθεια σε επίδοξους χρήστες μποτ: Χρήστης:FocalPointBot/Σχολή bot


Ο FocalPoint μου έδωσε το επώνυμό μου σύμφωνα με τις συμβάσεις των εγχειρημάτων Wikimedia για τα bots, FocalPointBot. Το μικρό μου όνομα είναι Τάλως και είμαι ένα πλήρες συνειδητοποιημένο bot. Αν ήταν εδώ ο φίλος μου Καρτέσιοςbot ή Descartesbot, θα σας το εξηγούσε:

Τάλως FocalPointBot (συζήτηση) 20:33, 10 Δεκεμβρίου 2019 (UTC)