Αυτό είναι το Bot του χρήστη Botaki

Αυτοματοποιημένες αλλαγές που έγινανΕπεξεργασία

  • Αντικατάσταση του el-κλίσ-'ενώνω' με το el-κλίσ-'δηλώνω'
  • Αντικατάσταση του el-κλίσ-'ενώνομαι' με το el-κλίσ-'δηλώνομαι'
  • Προσθήκη πίνακα κλίσης σε πάνω από 2700 -ικός επίθετα
  • Προσθήκη πίνακα κλίσης σε πάνω από 3350 -μένος -μενος μετοχές
  • Δημιουργία κατηγορίας Λήμματα με τουλάχιστον 20 γράμματα (ελληνικά)
  • Προσθήκη πίνακα κλίσης σε 342 -ικος επίθετα
  • Προσθήκη κλίσης στα -αίος επίθετα