Χρήστης:AtouBot/Πρότυπο PAGENAME στα ξένα λήμματα

 1. {{PAGENAME}} σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 1)
 2. {{ξεν|xx|λήμμα}} σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 2)
 3. '''λήμμα''' σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 3)
 4. '''{{PAGENAME}}''' σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 4)
 5. '''{{ξεν|xx|{{PAGENAME}}''' σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 5)
 6. '''{{ξεν|xx|{{PAGENAME}} σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 6)
 7. ('''|){{PAGENAME}}('''|) σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 7)
 8. * [[μετάφραση]] σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 8)
 9. {{ξεν|nn|τίτλος}} σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 9)
 10. Un/Le/La/Une σε σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 10)
 11. λατινικά με Γενική : xxx σε σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 11)
 12. τίτλος με έντονα γράμματα σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}} (ξένα λήμματα 12)


 1. ενημέρωση του αρχείου σελίδων
  εντολή: mv updated.xml.bz2 updated.xml.bz2.sav8; ./updatefromtitles.sh λείπουν-ξεν-PAGENAME-7.xml do_next3_titles.txt
 2. αφαίρεση των σελίδων που δεν χρειάζονται επεξεργασία πια
  εντολή: bzcat updated.xml.bz2 | ./parsexml.pl --page > λείπουν-ξεν-PAGENAME-8.xml
 3. ποιες περιπτώσεις έχουμε ακόμη;
  εντολή:cat λείπουν-ξεν-PAGENAME-8.xml | ./parsexml.pl | egrep -v '(als|διεθ|μτγ|μσν|grc)' > FIX
 4. Τα λήμματα στο αρχείο FIX ήταν αρκετά λίγα ώστε να τα διορθώσουμε με το χέρι... η τρέχουσα λίστα βρίσκεται εδώ.


Επόμενα βήματα:

 • διόρθωση των λημμάτων στον παραπάνω κατάλογο
 • αλλαγή του {ξεν} (προσθήκη παραμέτρων, αντικατάσταση του ξεν- με ξεν, αντικατάσταση του ξεν+προφ με ξεν, κλπ)
 • προσθήκη ξεν + nowiki στα λήμματα που δεν το έχουν τώρα γιατί δεν υπάρχει ΒΛ στη γλώσσα τους
 • τελικό έλεγχος ξένων λημμάτων για περίεργες περιπτώσεις
 • επόμενο στάδιο: μεταφράσεις ελληνικών λέξεων


Αργότερα, θα πρέπει να ελέγξουμε όλες τις σελίδες που περιέχουν πρότυπο για το μέρος του λόγου αλλά όχι όλα όσα που θα έπρεπε. Αυτές μπορεί να είναι προβληματικές.

Προειδοποίηση: ο κώδικας που γράφω είναι φτιαγμένος για λίνουξ και κατά πάση πιθανότητα δεν θα δουλεύει στα windows.