Χρήστης:AtouBot/ξεν και PAGENAME στα ξένα λήμματα/ξένα λήμματα 9

{{ξεν|nn|τίτλος}} σε {{ξεν|nn|{{PAGENAME}}}}

 1. ενημέρωση του αρχείου σελίδων
  εντολή: mv updated.xml.bz2 updated.xml.bz2.sav4; ./updatefromtitles.sh λείπουν-ξεν-PAGENAME-3.xml χωρίς_ξέν_έχουν_μετάφραση-titles.xml
 2. αφαίρεση των σελίδων που δεν χρειάζονται επεξεργασία πια
  εντολή: bzcat updated.xml.bz2 | ./parsexml.pl --page > λείπουν-ξεν-PAGENAME-4.xml
 3. ποιες περιπτώσεις έχουμε ακόμη;
  εντολή:cat λείπουν-ξεν-PAGENAME-4.xml | ./parsexml.pl | grep -v als > FIX
  κώδικας του checkmatch.pl: εδώ
  grep ':{{ξεν' FIX | grep -v PAGENAME > do_next.txt
 4. αφαίρεσα με το χέρι τις λέξεις στις οποίες είδα {{ξεν|nn|xxxx}} με xxxx διαφορετικό από τον τίτλο του λήμματος, και μετά:
  cat do_next.txt | awk -F':' '{ print $1 }' | sed -e 's/^/[[/g; s/$/]]/g;' > do_next_titles.txt
 5. fixes.py για μετατροπή σε {{ξεν|nn|{{PAGENAME}}}}
  έντολή: python ./replace.py -fix:ksena_lhmmata_9 -file:do_next_titles.txt
  κώδικας: εδώ
  λέξεις: εδώ