Χρήστης:AtouBot/ξεν και PAGENAME στα ξένα λήμματα/ξένα λήμματα 5

 1. σελίδες με '''{{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}}'''
  εντολή: cat λείπουν-ξεν-PAGENAME.xml | ./parsexml.pl --pages --noredirs > έντονα_ξεν_και_PAGENAME.xml
  κώδικας εδώ
  τίτλοι: grep '<title>' έντονα_ξεν_και_PAGENAME.xml | sed -e 's/\s*<title>/[[/; s/<\/title>/]]/;' > έντονα_ξεν_και_PAGENAME-titles.xml
 2. fixes.py για την μετατροπή '''{{ξεν|xx|{{PAGENAME}}''' σε {{ξεν|xx|{{PAGENAME}}}}
  εντολή: python ./replace.py -fix:ksena_lhmmata_5 -file:έντονα_ξεν_και_PAGENAME-titles.xml
  κώδικας εδώ
  κατάλογος τίτλων: έντονα_ξεν_και_PAGENAME-titles.xml