Δείτε επίσης: χίου

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Χίου

  1. (πατριδωνυμικό: αρσενικό) Χίος, στη γενική του ενικού
  2. (νησί: θηλυκό) Χίος, στη γενική του ενικούΑρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Χίου