Δείτε επίσης: χίου

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Χίου

  1. (πατριδωνυμικό: αρσενικό) γενική ενικού του Χίος
  2. (νησί: θηλυκό) γενική ενικού του ΧίοςΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Χίου