Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Τρωσί αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία