Δείτε επίσης: ρωμιό

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Ρωμιό