Δείτε επίσης: ρωμιούς

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Ρωμιούς αρσενικό