Δείτε επίσης: ρωμιού

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ρωμιού