Πρότυπο για την αναγραφή σε πίνακα της διεθνούς μεταγραφής για τη Γραμμική Β, τη γραφή της μυκηναϊκής διαλέκτου (Κατηγορία:Μυκηναϊκή διάλεκτος) μαζί με εικόνες των χαρακτήρων που αντιστοιχούν στα Unicode σύμβολα.

Τοποθετείται στην πρώτη πρώτη γραμμή μετά την ονομασία του Τομέα.

{{gmy-translit}}
a
to ro qo

Παράδειγμα στο λήμμα 𐀀𐀵𐀫𐀦 (άνθρωπος). Εμφανίζει δεξιά στη σελίδα τον πίνακα


To Πρότυπο δέχεται έως και 7 χαρακτήρες της Γραμμικής Β.


Το Πρότυπο καλεί το Module:Linb-translit.

Παράμετρος

  • |1=   στη θέση#1 γράφουμε λήμμα Unicode συμβόλων διαφορετικό από τη σελίδα όπου βρισκόμαστε
    εναλλακτικά, και |λήμμα=   ή   |lemma=
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Δείτε επίσης

Το Πρότυπο {{gmy-tr}} που αναγράφει τη διεθνή μεταγραφή μέσα σε παρένθεση.

Προβλήματα

  • δέχεται περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων: έως και 7.