Πρότυπο:el-κλίσ-'ιδρύομαι'


Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:el-κλίσ-'ιδρύομαι'/οδηγίες. [επεξεργασία]

ΠεριγραφήΕπεξεργασία

Φωνηεντόληκτα ρήματα παθητικής φωνής με αόριστο σε -θηκα και μετοχή σε -μένος.

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • λήμμα= : Απαιτείται μόνο σε σελίδες βοήθειας, παραρτημάτων κλπ.
  • παρακΒ=1 : Θα εμφανίσει τους δεύτερους τύπους των συντελεσμένων χρόνων
  • μτχ1=1 : Θα εμφανίσει την παθητική μετοχή ενεστώτα σε -όμενος
  • χαορ=στ : Για φωνηεντόληκτα ρήματα με αόριστο σε -στηκα.

Παραδείγματα χρήσηςΕπεξεργασία

  • Στις σελίδες απολύω και απολύομαι γράφουμε {{el-κλίσ-'ιδρύομαι'|μτχ1=1|παρακΒ=1}}
  • Για το σείομαι γράφουμε {{el-κλίσ-'ιδρύομαι'|χαορ=στ|μτχ=-|μτχ1=1}}