Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:el-κλίσ-'δένω'/οδηγίες. [επεξεργασία]

Περιγραφή επεξεργασία

Κλίση των ελληνικών ρημάτων της πρώτης συζυγίας

Τα θέματα περνιούνται σαν παράμετροι στο πρότυπο. Υπάρχουν θεωρητικά 2 θέματα: το ενεστωτικό και το αοριστικό. Πρέπει όμως να συμπεριλάβουμε και τις άτονες μορφές τους, καθώς και το ειδικό θέμα των β' χρόνων, π.χ.

Αριθμητικές παράμετροι επεξεργασία

  1. τονισμένο θέμα ενεστώτα
  2. άτονο θέμα ενεστώτα
  3. τονισμένο θέμα αορίστου
  4. άτονο θέμα αορίστου
  5. θέμα παθητικής μετοχής (προαιρετικά)
  6. η πρόθεση που προηγείται του τονισμένου θέματος του ενεστώτα (#1), εφόσον το ρήμα είναι σύνθετο
  7. η πρόθεση που προηγείται του άτονου θέματος του ενεστώτα (#2) και αορίστου (4), εφόσον το ρήμα είναι σύνθετο
  8. η πρόθεση στο β΄ ενικ Προστακτικής Αορίστου, εφόσον το ρήμα είναι σύνθετο

Παραδείγματα χρήσης επεξεργασία

στο ρήμα "δένω" : {{el-κλίσ-'δένω'|δέν|δεν|δέσ|δεσ|δεμ}}
στο ρήμα "κρύβω" : {{el-κλίσ-'δένω'|κρύβ|κρυβ|κρύψ|κρυψ|κρυμμ}}
στο ρήμα "πλέκω" : {{el-κλίσ-'δένω'|πλέκ|πλεκ|πλέξ|πλεξ|πλεγμ}}
στο ρήμα "μένω" : {{el-κλίσ-'δένω'|μέν|μεν|μείν|μειν}}
στο ρήμα "παραμένω" : {{el-κλίσ-'δένω'|μέν|μεν|μείν|μειν||παρα|παρ|παρά}}
στο ρήμα "συγγράφω" : {{el-κλίσ-'δένω'|γράφ|γραφ|γράψ|γραψ|γεγραμμ|συγ|συν|σύγ}}

Προβλήματα επεξεργασία

  • Όσον αφορά την παθητική φωνή, στο βικιλεξικό το ρήμα εμφανίζεται σαν διαφορετικό λήμμα,

επομένως δεν χρειάζεται να μπερδέψουμε τους πίνακες κλίσης κάτι που θα δυσκόλευε την ανάγνωσή τους.