Πρότυπο:αορ

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:aor)


{{αορ|<κύριο λήμμα-στόχος>|<κωδικός ISO γλώσσας>}}


Παράδειγμα στο λήμμα bade για τα αγγλικά
{{αορ|bid|en}}

εμφανίζει

αόριστος του bid


Χωρίς καμία παράμετρο, {{αορ}}

εμφανίζει
αόριστος


Εναλλακτικά, και λατινογράμματο {{aor}}


Καλεί το πρότυπο {{κλ}}
Ισχύουν οι παράμετροί του:

  • |tr=   ή   |γ= η διεθνής μεταγραφή (transliteration) της λέξης
  • |t=   ή   |μ= η μετάφραση (translation) της λέξης εντός συνδέσμου
  • |tnl=   ή   |μχωρίς= η μετάφραση της λέξης χωρίς συνδέσμους (translation no link, για περιφράσεις)