Πρότυπο:R:it:Treccani

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:R:Treccani)

«alpha» - Vocabolario Treccani online, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με τον διαδικτυακό ιστότοπο.

Το Πρότυπο εμφανίζει κατάλογο λημμάτων (πολλές φορές περισσότερα από ένα) στο λεξικό. Π.χ. στο λήμμα forte
* {{R:it:Treccani}} εμφανίζει

  • «forte» - Vocabolario Treccani online, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

μας δίνει αποτελέσματα forte1, forte2, και όλα τα λήμματα όπου υπάρχει η λέξη. (Σημείωση: Τα διακριτικά στα γράμματα του λήμματος αφορούν την προφορά, και όχι τη γραφή. Δείτε το λήμμα λαζαρέτο.)


Αν θέλουμε στοχευμένα ένα και μόνο λήμμα,

    • ή προσθέτουμε το λήμμα της επιλογής μας ως παράμετρο στη θέση#1,
    • ή την παράμετρο essato=1   ή   exact=1

* {{R:it:Treccani|essato=1}} εμφανίζει

  • «forte» - Vocabolario Treccani online, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

* {{R:it:Treccani|forte1|essato=1}} εμφανίζει

  • «forte1» - Vocabolario Treccani online, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.


Γράφουμε

{{R:it:Treccani}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:it:Treccani|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:it:Treccani|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz


Στην ενότητα ετυμολογία, τοποθετούμε παραπομπή

<ref>{{R:it:Treccani}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   (προαιρετική) Στη θέση#1 συνδέει και εμφανίζει το λήμμα που γράφουμε
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 εμφανίζει τη λέξη που γράφουμε χωρίς να επηρεάζεται ο σύνδεσμος της θέσης#1