Πρότυπο για τον προσδιορισμό μεγεθυντικών ουσιαστικών, κυρίων ονομάτων, επιθέτων, επιθημάτων.
Τοποθετείται στη γραμμή ορισμού και εντάσσει σε Κατηγορία:Μεγεθυντικά ουσιαστικά (ανά γλώσσα) ή επίθετα, κ.ο.κ.


Στις ετυμολογίες, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{μεγ}} που περιγράφει τη σύνθεση + μεγεθυντικό επίθημα. Η παραγόμενη λέξη, πιθανόν να μη διατηρεί τη μεγεθυντική σημασία.

Παραδείγματα

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1=   Στη θέση#1, σύνδεσμος με τη λέξη στόχο
 • |2=   Στη θέση#2, ο κωδικός iso γλώσσας
  Αν μείνει κενή, εννοείται αυτόματα ο κωδικός el για τα νέα ελληνικά (δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα)
 • |3=   Στη θέση#3, άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου

Ονομαστικές παράμετροι

 • |0=-   Αφαιρεί την παρένθεση στο {{μεγεθ}}
 • |00=-   ή   |nocat=1   Αφαιρεί κάθε Κατηγορία. Βλέπουμε μόνο το κείμενο.
 • |τύπος=-   ή   |type= Προσδιορίζει άλλο μέρος λόγου εκτός από τα Ουσιαστικά, όπου θα ενταχθεί το λήμμα. Έχουμε τις εξής επιλογές
  κύριο|κύριο όνομα|κυρ|proper|proper noun για Κατηγορία:Μεγεθυντικά κύρια ονόματα (ανά γλώσσα)
  επίθετο|επίθετα|adj|adjective για Κατηγορία:Μεγεθυντικά επίθετα (ανά γλώσσα)
  επίθημα|suff|suffix για Κατηγορία:Μεγεθυντικά επιθήματα (ανά γλώσσα)
  επίρρημα|adv|adverb για Κατηγορία:Μεγεθυντικά επιρρήματα (ανά γλώσσα)
  #default είναι το ουσιαστικό, για Κατηγορία:Μεγεθυντικά ουσιαστικά (ανά γλώσσα)