(μεγεθυντικό)

Πρότυπο για την απλή αναγραφή: (μεγεθυντικό). Δεν εντάσσει σε καμία κατηγορία.

Αντίστοιχο πρότυπο για τα υποκοριστικά: το πρότυπο {{υποκ}}

Δείτε επίσης

Για ένταξη σε Κατηγορία:Μεγεθυντικά (ανά γλώσσα) + προσδιορισμό του μεγεθυντικού επιθήματος δείτε το πρότυπο {{μεγ}}

Αντιστοίχως για Κατηγορίες υποκοριστικών, το πρότυπο {{υπο}}