(λόγιο)

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που θεωρούνται λόγιες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη συντομογραφία: {{λόγ}}