(λαϊκότροπο)

Σύντομη μορφή: {{λαϊκ}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που θεωρούνται λαϊκότροπα.