{{θηλ του|λέξη}}

εμφανίζει

θηλυκό του λέξη

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1= υποχρεωτική - Στη θέση#1 γράφουμε τη λέξη-στόχο της επιλογής μας, στον ενικό.

προαιρετικές

  • |2= στη θέση#2, ο κωδικός ISO γλώσσας αν χρειαζόμαστε σύνδεσμο ακριβείας σε συγκεκριμένο τομέα γλώσσας
  • |3= στη θέση#3, άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου αν είναι επιθυμητή

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |γλ=   ή   |lang= εναλλακτικά, για την παράμετρο της θέσης#2 για τη γλώσσα

Δείτε επίσης επεξεργασία

  • αν θέλουμε να γράψουμε απλώς θηλυκό, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{θ}}
  • πρότυπο {{αρσ του}} για τα αρσενικά